Home

Welkom op de site van de Amsterdamse vrijmetselaarsloge ‘Nos Vinxit Libertas’ werkend onder de Orde van Vrijmetselaren het Grootoosten der Nederlanden. Wij zijn een van de 8 Amsterdamse loges die werkzaam zijn in de Vondelstraat in het centrum van Amsterdam. Onze loge komt bijeen op de dinsdagavond.

Informatie over de vrijmetselarij, of over de andere loges in Amsterdam kunt u vinden op de verdere pagina’s van deze site, of bij de ‘links’ onder het kopje “Voorlichting” in de menubalk.

Binnen de loge ontmoeten mannen van allerlei leeftijden, verschillende achtergronden en opvattingen elkaar in wederzijds respect, openheid en vertrouwen. Juist die diversiteit maakt dat onze ontmoetingen interessant, sprankelend en uitdagend zijn; het is deze diversiteit waaraan wij ons in vrijheid verbinden, zoals de naam van onze loge aangeeft.

Wij streven naar een open en harmonisch gesprek over alles wat ons bezighoudt. Daarnaast voeren wij regelmatig rituelen op waarbij de symboliek ons uitdaagt onze plek als mens in het geheel der dingen te overdenken en zo geestelijke verdieping te bieden. Dit alles doen wij overigens op een geheel ondogmatische grondslag: wij wisselen gedachten uit en dringen elkaar niks op. Binnen een openhartige broederlijke context streven wij er naar ons eigen pad in het leven te volgen en proberen wij te ontdekken hoe we elkaar daarin kunnen inspireren en ondersteunen.

Open avond dinsdag 26 februari 2019

Op dinsdagavond 26 februari 2019 is er vanaf 19.44 (inloop) de avond voor belangstellenden bij onze loge NVL.
U bent van harte uitgenodigd om dit bij te wonen.
Tijdens deze avond krijgt u het persoonlijke verhaal te horen van een aantal vrijmetselaren.
Over wat hun beweegredenen zijn geweest om lid te worden en in welke mate dit hun leven heeft verrijkt, innerlijk èn sociaal. Wij leiden u rond in ons logegebouw en wellicht is er gelegenheid om een klein ritueel bij te wonen. Kortom; een avond waarin ook úw zoektocht kan beginnen, wij lopen met u mee.
U kunt zich aanmelden voor deze avond door een mail te sturen naar [email protected]
Wij verheugen ons op uw komst.

Mocht u geïnteresseerd zijn en meer informatie wensen dan kunt u contact op nemen met ons door een e-mail te zenden naar:  [email protected]
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Via dit e-mailadres kunt u ook, indien u wat persoonlijker informatie wenst, een gesprek aanvragen met één van onze leden.

Nos Vinxit Libertas is a Dutch speaking lodge. We are currently trying to establish an English speaking lodge in Amsterdam. If you are interested in joining this lodge, or if you want some more information please contact [email protected]

If you are living near the city of Rotterdam, we can gladly refer you to Lodge Concord situated in Rotterdam. Contact: [email protected]

U kunt hier, in een korte filmopname, kennis maken met drie van onze leden met elk hun eigen verhaal over wat hen als vrijmetselaar beweegt: