Column

Vrijmetselarij; wat levert het nu eigenlijk op?

Als u ervan overtuigd bent dat u op alle levensvragen reeds een pasklaar antwoord hebt, of dat dit soort vragen u geenszins interesseert, kan ik u aanraden uw tijd anders te investeren dan in het lezen van het onderstaande; het zal u niks opleveren. En u die verder leest, wat levert het u op? Tja dat hangt er geheel vanaf of dit stukje u inspireert tot wat verder mijmeren over wat er voor u in het leven daadwerkelijk van belang is.

In onze maatschappij lijkt alles direct iets te moeten opleveren, concreet, snel, functioneel. Als u nu denkt dat ik een kritisch betoogje ga houden over ons gemakzuchtig materialistisch consumentisme dan hebt u het mis. Onze materiële omstandigheden zijn belangrijk voor ons en we hoeven daar geenszins op af te geven. Deze materiële omstandigheden bieden echter wellicht eerder de voorwaarde op de mogelijkheid voor een betekenisvol bestaan, dan dat dit een doel op zich is. Als u in gedachte eens bij de metaforische hemelpoort staat dan mag ik hopen dat u (terugblikkend op uw leven) meer te vertellen hebt over uzelf, dan dat u altijd de nieuwste gadgets of de hipste auto’s heeft kunnen kopen. De kwestie is: “wat voor verhaal gaat u daar dan wèl vertellen?” Juist aan u zelf, want uiteindelijk velt u zelf het oordeel over uw eigen bestaan. Dat werpt vragen op als: ‘wat is er nou van wezenlijk belang? Naar welke norm en aan de hand van welke waarden leef ik mijn leven? Wie ben ik eigenlijk?” Er is niemand die uw eventuele antwoorden voor u kan invullen, u bent er geheel zelf verantwoordelijk voor. Dat wil niet zeggen dat u er helemaal alleen voor staat, in tegendeel. Tenslotte staat iedereen voor die zelfde opgave. Alleen onze trots staat ons vaak in de weg om hulp te vragen als we dat willen en soms ook om hulp te bieden als dat nodig is. Wellicht is één van de belangrijkste levensvragen wel: “of u uzelf en uw medemens voldoende heeft liefgehad?”

De vrijmetselarij geeft u geen antwoorden op uw levensvragen, maar wij streven als vrijmetselaarsloge wel naar een betekenisvolle gedachten wisseling over hoe wij als individueel mens tegen dit soort zaken aankijken en hoe wij met dergelijke vragen omgaan – nog helemaal afgezien van een eventuele beantwoording er van – dat is tenslotte uw eigen zaak. Ons gezamenlijk streven is het op gang brengen en hopelijk in stand houden, van een persoonlijk bewustwordingsproces; wat betekent het ‘mens’ te zijn in deze wereld? Behalve dat wij die gedachten wisseling binnen een traditioneel maçonniek omgeving houden – hetgeen inhoud dat wij elkaar niks opdringen en partij politieke discussies, religieus dogmatisme en egodikdoenerij zoveel mogelijk vermijden; het gaat ons om wat ons verbindt en niet wat ons scheidt – maken wij gebruik van een aantal rituelen waarin de uitdagingen van het bestaan op symbolische wijze wordt vorm gegeven. De vrijmetselarij werkt voornamelijk met bouwsymboliek; bouwen aan je eigen leven en vormgeven aan je eigen persoonlijkheid, maar ook licht symboliek speelt een belangrijke rol. Binnen onze rituelen wordt tevens een aantal handreikingen gedaan om de levensuitdagingen waar wij als mens voor staan aan te gaan en ook deze, soms heel concrete gereedschappen, zijn geheel symbolisch op te vatten. Op ú komt het aan, maar wel met behulp van de ondersteuning van de medemens.

Is ondertekend door een vrijmetselaar van de lodge.