Vrijmetselarij

Wat is het geheim van de Vrijmetselarij?
De kern van dit geheim is inwijding in een mysterie. De stapsgewijze ma├žonnieke inwijding is een levenslang werkzaam proces dat de Vrijmetselaar brengt tot zelfkennis en inzichten die zich tot ver voorbij het verstand en het alledaagse bewustzijn uitstrekken. Het woord ‘inwijding’ is beladen. Objectief betekent het deelgenoot gemaakt worden van een geheim; het ontvangen en bewaren van verborgen kennis. Subjectief betekent ingewijd worden: doelbewust een richting inslaan die afwijkt van een tot dan toe gevolgde weg. Zoals een zoekende automobilist die bij de nadering van een wegwijzer moet besluiten of hij rechtdoor gaat of een nieuwe richting inslaat.

Het heeft geen zin een Vrijmetselaar uit te horen over ‘het Geheim’. Zelfs al zou hij een loslippig en extravert type mens zijn, dan nog is hij niet bij machte het Geheim der Vrijmetselarij te vertellen, simpelweg omdat het niet mededeelbaar is. Het geheim ligt namelijk niet buiten maar in de mens zelf.