Vrijmetselarij

Hoe werkt de Vrijmetselarij?
De Vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap en kent drie inwijdingsgraden: Leerling-, Gezel- en Meester-Vrijmetselaar.

In een vrijmetselaarsloge komen met vaste regelmaat leden bijeen. Ze willen aan zichzelf werken, zichzelf verbeteren, om zo als meer mens aan een betere wereld te werken. De vrijmetselarij werkt met symbolen, die worden aangereikt tijdens inwijdingen. Een vrijmetselaar ziet zichzelf als een ruwe steen die moet worden bewerkt tot een zuiver kubieke steen, als symbool van het betere in jezelf. Die zuiver kubieke steen kan worden gebruikt voor de bouw van de ‘Tempel der volmaking’, het symbool van een betere maatschappij. Eenvoudig gezegd is het motto van de vrijmetselarij: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Daarin is de vrijmetselarij niet uniek, maar de gehanteerde methode met symbolen en inwijdingen is dat wel.

Vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke verenigingen, loges genaamd. De besloten bijeenkomsten van de vrijmetselarij vinden plaats in een werkplaats, ook loge genoemd. Een vrijmetselaarsloge in Nederland telt gemiddeld 35 leden, die wekelijks of tweewekelijks bijeenkomen.

De ‘Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden’ is het organisatorische verband waarbinnen de voorwaarden worden geschapen om vrijmetselarij te kunnen beoefenen in de traditie waarin zij dat sinds haar oprichting heeft gedaan. De Orde onderhoudt vriendschappelijke betrekkingen met de door haar erkende Grootloges in het buitenland. Mede hierdoor zorgt zij ervoor dat haar leden ook daar kunnen werken, zodat de broederketen de gehele wereld omspant.