Vrijmetselarij

Waar komt de Vrijmetselarij voor?
Zij is over de gehele wereld verspreid behalve in die landen waar de overheid het zelfstandig zoeken naar waarheid van zijn onderdanen, niet op prijs stelt, dus in het algemeen in totalitair geregeerde landen.

Er zijn in Nederland ongeveer 150 loges in 80 plaatsen. De Orde, waaronder de loges ressorteren, telt zo’n 6000 leden. De loges op Aruba en de Antillen, in Suriname, Zimbabwe, 1 loge in Zuid Afrika en sinds begin 2006 een loge in Thailand behoren ook tot de Nederlandse Orde. Iedere orde is autonoom, dus er is geen wereldoverkoepelende grootmacht. In de hele wereld zijn ongeveer 5 miljoen vrijmetselaren.

De namen van de loges zijn soms ontleend aan deugden die in de tijd van de Verlichting belangrijk werden geacht, zoals “Deugd en IJver”, “Het Vrij Geweeten”, of naar symbolen zoals “De Troffel”, “De Hoeksteen”, of vernoemd naar bekende vrijmetselaren uit de geschiedenis, zoals “Wolfgang Amadeus Mozart” en “Prins Frederik”.

Een vrijmetselaarsloge heeft een gewone verenigingsstructuur en staat bij Kamers van Koophandel ingeschreven in het verenigingsregister. Het bestuur van een loge bestaat behalve uit leden, die elke gewone vereniging kent zoals een secretaris en een penningmeester, uit leden die een functie vervullen bij de maƧonnieke bijeenkomsten. De voorzitter heeft naast de leiding over de vereniging ook de leiding bij de ceremoniƫle bijeenkomsten.

Loges hebben vaak eigen logegebouwen. De telefoonnummers van deze logegebouwen zijn in het telefoonboek te vinden. De meeste loges hebben een logevoorlichter die de informatie vanuit de loge verzorgt. Alle loges zijn verenigd in een landelijke organisatie: de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.