Vrijmetselarij

Waar komt Vrijmetselarij vandaan?
Sommige vrijmetselaren leggen verband met de oude Grieken of de oude Egyptenaren. Hoewelde vrijmetselarij zeker haar wortels heeft in het universele zoekproces van ‘de Mens’ is het begin van de feitelijke geschiedenis niet verder terug te voeren dan de middeleeuwen.

Op de bouwplaats van kathedralen, kastelen, kerken, paleizen en andere stenen gebouwen werd er al gewerkt in ‘lodges’: de werkplaats van de steenhouwer. Deze ‘lodges’ gelden als voorbeeld voor de moderne loge: de werkplaats waar de vrijmetselaar tegenwoordig zijn ‘werk’ doet. In het jaar 1717 neemt de Vrijmetselarij een internationaal georganiseerde vorm aan met de oprichting van de Groote Loge in Londen.

In 1734 werd de eerste Nederlandse loge gevormd. In 1756 besloten elf loges tot hechte samenwerking. Een verband dat er nog steeds is: de ‘Orde van vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden’.

Meer dan tweehonderd en vijftig jaar actieve geschiedenis behoort tot het fundament van de Orde. Maar ook vandaag de dag is de ‘Orde van Vrijmetselaren’ nog steeds een levend onderdeel van de samenleving. Zo kunnen onzegbare, onuitsprekelijke dingen toch worden geduid en overdacht, en soms zelfs een ogenblik bevattelijk lijken te worden, ook al zijn ze niet in woorden te vangen.