Vrijmetselarij

Voor wie is de Vrijmetselarij?
Een vrijmetselaar is iemand, die is ingewijd in een tot de ‘Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden’ behorende loge.

Iedere man van 18 jaar en ouder, kan lid worden van de Vrijmetselarij. Mensen van verschillende religieuze overtuigingen, buitenkerkelijken of humanisten kunnen lid van de Orde worden, mits hij het hoge beginsel, dat wordt aangeduid als ‘Opperbouwmeester des Heelals’ aanvaardt. Hij is vrij in zijn eigen interpretatie. Voor talrijke Christenen, Moslims, Joden, Boeddhisten, enz. is Vrijmetselarij een verdieping van de religieuze beleving.