Vrijmetselarij

Wat is en wat doet een Vrijmetselaar?
Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de (Nederlandse) Orde van Vrijmetselaren behorende loge, dan wel in een loge die ressorteert onder een door de Nederlandse Orde erkende Grootloge in het buitenland. Hij werkt, samen met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en ritualen aan zijn persoonlijke vorming.

De symbolen en ritualen zijn door traditie ontstaan en worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd.

Het gezamenlijk werken stimuleert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving, hij is zich daarbij bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en streeft naar het voortdurend werken aan zijn “ruwe steen”, d.w.z. aan zichzelf, om daardoor bewuster te functioneren.

De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat mensen verdeelt, zodat het ideaal van een broederschap, welke iedereen verenigt, gestalte kan krijgen. Hij aanvaardt een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is.

Een vrijmetselaar beschouwt het werken aan zichzelf als arbeid en hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als ‘Opperbouwmeester des Heelals’, daarmee geeft hij aan dat hij gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde dat onze mensheid beweegt. De vrijmetselaar is vrij in het duiden van het begrip Opperbouwmeester des Heelals; iedere Vrijmetselaar zal daar een andere en eigen betekenis aan geven.

De Vrijmetselaar wil door onderlinge gedachtewisselingen – waarbij het niet gaat om het eigen gelijk te bewijzen – het ware of betere ontdekken. De Vrijmetselaar wil in een besloten kring van mannen – waarbinnen hij zich desgewenst kwetsbaar kan opstellen – werken aan een onderlinge broederschap.

De Vrijmetselaar ziet het opdoen van inzicht en ervaring als een voortdurende zoektocht naar een beter en waardevoller functioneren in zijn leven. De Vrijmetselaar streeft door zijn deelname aan deze leerschool naar het beter functioneren in zijn gezin, op zijn werk en in de samenleving.

Vrijmetselaren zijn mensen die op zoek zijn naar antwoorden op de vragen over de wezenlijke dingen van het leven. Vrijmetselaren ontmoeten elkaar in de loge en wisselen van gedachten over allerlei onderwerpen. Zij toetsen hun eigen mening en gedachten aan die van andere vrijmetselaren, die soms zeer uiteenlopende standpunten en overtuigingen hebben. Vrijmetselaren zoeken op wat mensen en volken vereent en trachten weg te nemen wat de geesten en gemoederen verdeelt.