Vrijmetselarij

Beschrijving Vrijmetselarij
Het begrip Vrijmetselarij zal door iedere vrijmetselaar in zijn eigen woorden worden beschreven. Hieronder volgen een aantal beschrijvingen zoals ze op allerlei plaatsen kunnen worden aangetroffen.

 • Vrijmetselarij kan gekenschetst worden als een levenshouding, waarbij de mens de gelegenheid wordt geboden aan zichzelf te werken, met de doelstelling meer mens te worden.
 • De Vrijmetselarij gaat uit van het bestaan van een ‘de mens en de mensheid voortstuwende wereldorde’, waarbij het de Vrijmetselaar vrij staat het wezen der dingen, God, de natuur, op eigen manier te beleven.
 • De Vrijmetselarij is een broederschap in verenigingvorm, waar mannen van 21 jaar en ouder lid van kunnen worden. Opname als lid in de Orde van Vrijmetselaren geschiedt door inwijding.
 • De Vrijmetselarij bedient zich van symboliek en rituelen welke hun oorsprong vinden in de tijd van de bouw van de grote kathedralen, zij heeft daarvan ook het taalgebruik ontleend. De gebruikte symbolen en ritualen dragen bij aan de bewustwording en verdieping van levenservaringen. De symbolen worden in de verschillende ritualen met elkaar in verband gebracht zodat men gericht wordt op het overdenken van het ‘Ken u zelve’.
 • De Vrijmetselarij is niet gebonden aan een doctrine, (er)kent geen dogma’s en is niet gebonden aan een godsdienst of leerschool en is onafhankelijk van iedere politieke of religieuze beweging.

De grondslagen van de Vrijmetselarij zijn:

 • Erkenning van de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid.
 • Ieders recht zelfstandig te zoeken naar waarheid.
 • Verantwoordelijkheid voor het eigen doen en laten.
 • Gelijkwaardigheid van alle mensen.
 • Broederschap.
 • Werken aan het welzijn van de samenleving.