Vrijmetselaars Voorzieningen Fonds

Contactgegevens

Per 1 januari 2023

 

Algemene gegevens

Stichting Vrijmetselaars Voorzieningen Fonds, instelling van de Loge ‘Nos Vinxit Libertas’

RSIN-nummer: 810078557

Gevestigd aan de Vondelstraat 39 1054 GJ AMSTERDAM

e-mail: [email protected]

(in voorkomende gevallen is het telefoonnummer op te vragen door een mail te sturen aan de secretaris)

KvK: 41199467

Bankrekening: NL60RABO 0190 2194 67

De BIC code: RABONL24

 

Het bestuur van het VVF bestaat uit:

voorzitter: M.K. Unger

secretaris: A.F. Kan

penningmeester: J.M. Wintermans.