Voorlichting – Algemeen

1. Open monumentendag
Tijdens de open monumentendag kunt u ons gebouw bezoeken. Er wordt informatie gegeven over het gebouw, haar historie en haar huidige functie. Daarnaast kunt u een rondleiding krijgen, ook in de tempel, en vragen stellen over de vrijmetselarij.

2. Avond voor belangstellenden
De Vrijmetselaarsloge “Nos Vinit Libertas” organiseert jaarlijks een informatieavond voor belangstellenden. Zowel mannen als vrouwen zijn hierbij welkom. De specifieke datum wordt op deze website kenbaar gemaakt.

De belangstellenden worden uitgebreid ge├»nformeerd omtrent de Vrijmetselarij, z’n organisatie en de werkwijze. Ook de vereniging “Nos Vinxit Libertas” als Vrijmetselaarsloge te Amsterdam komt uitgebreid aan de orde. Enkele leden zullen een korte voordracht houden over de vrijmetselarij in zijn algemeenheid en onze loge in het bijzonder. De persoonlijke ervaring komt ook nadrukkelijk aan de orde.

De plaats waarin de ritualen worden uitgevoerd, de tempel, ook wel werkplaats genoemd, is ook te bezichtigen en er zal een uitleg worden gegeven over deze werkplaats. Daarnaast is er uitgebreid de mogelijkheid vragen te stellen aan de vele leden die aanwezig zijn.

3. Huiskamerbijeenkomst
Een huiskamerbijeenkomst vindt enkele keren per jaar plaats bij een van de leden thuis. Hierbij zijn naast 2 leden van onze loge 3 a 7 belangstellenden aanwezig. Deze kleine setting biedt bij uitstek de gelegenheid om op een meer diepgaande manier op uw vragen in te gaan.

4. Persoonlijk gesprek
U kunt als u dat wilt, altijd een persoonlijk gesprek met een lid aanvragen. Net zoals alle andere bijeenkomsten zijn deze gesprekken volledig vrijblijvend.

5. In nieuws
Op 27 oktober 2010 was AT5 op bezoek bij de loge; hieronder een videoverslag van AT5.