Nos Vinxit Libertas

De Loge nu
De Amsterdamse loge Nos Vinxit Libertas komt tussen september en juni van elk jaar, wekelijks op de dinsdagavond bijeen in het Amsterdamse logegebouw aan de Vondelstraat. De loge heeft ongeveer 50 leden met verschillende achtergronden en beroepen. De leeftijden variëren van 22 tot 93. De naam “Nos Vinxit Libertas” betekent “Ons heeft de vrijheid gebonden”. Dit verwijst naar het enigszins rebelse karakter van de loge, wat onder het menu “de loge in het verleden” verder wordt uiteengezet.

We komen bijeen in twee typen bijeenkomsten. Ten eerste kennen we de zogenaamde “open loges” waarin een rituaal ten uitvoer wordt gebracht. Een rituaal is een combinatie van handelingen en teksten, die onze leden een bepaalde ervaring kunnen geven. Wanneer je tot lid bent aangenomen, word je de eerste avond dat je komt, met het zogenaamde leerling-rituaal, ingewijd als leerling-vrijmetselaar. Een jaar later word je in een rituaal bevorderd tot gezel en weer een jaar later verheven tot meester. Daarnaast zijn er enkele andere ritualen, zoals de SintJans of zonnewende ritualen rond 21 december en 21 juni, de opening van het werkjaar in september en een rouwloge als een broeder ons is ontvallen.

Ten tweede kennen we de zogenaamde “comparities“. In een comparitie houdt een lid een lezing over een bepaald onderwerp. Wij noemen dit een bouwstuk. Na de pauze wordt er vervolgens gediscussieerd met de inleider en de overige leden. Wij noemen dit echter geen discussie, maar comparitie of gedachtewisseling. Doel is immers niet anderen te overtuigen van het eigen gelijk en de discussie te “winnen”, maar om ideeën te vergelijken en eventueel iets van anderen te kunnen meenemen of leren.