Nos Vinxit Libertas

Lid worden
Ieder vrij man van goede naam kan vrijmetselaar worden. Deze laatste zin geven de belangrijkste eisen in zijn essentie weer, namelijk dat je vrij en onafhankelijk moet kunnen en willen denken en dat je iemand bent die bewust, dus met een geweten, in het leven staat. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je de (beperkte) uitgangspunten van de Vrijmetselarij, zoals de meesten op deze website wel beschreven zijn, kan onderschrijven. Je hoeft niet gevraagd te worden, je kunt jezelf aanmelden via een vrijmetselaar die je kent of door het sturen van een e-mail via deze website.

Natuurlijk verdient het aanbeveling eerst iets over de vrijmetselarij te weten. Hiertoe organiseert Nos Vinxit Libertas een aantal keer per jaar een bijeenkomst, maar ook via boeken en andere media, kan meer informatie verkregen worden. Na de officiƫle aanmelding volgt er een procedure. Deze procedure dient ertoe de kandidaat meer laten weten over vrijmetselarij in zijn algemeenheid en Nos Vinxit Libertas en haar leden in het bijzonder. De kandidaat kan zich een oordeel vellen of de Vrijmetselarij en Nos Vinxit Libertas wel bij hem passen. Omgekeerd kan de loge bepalen of de kandidaat in de loge past. Het doel is niet te bepalen of iemand voldoende kennis of voldoende moraal heeft. Ook de hoogte van de opleiding of het type werk is van minder belang. Uitgangspunt is dat je voldoende open bent, dat er een wil is zichzelf en het bestaan te ontdekken, met andere woorden dat er een voldoende basis is om vrijmetselaar te worden.

De procedure kent de volgende stappen:

  1. Aanmelding
  2. Gesprek met 1e voorsteller
  3. Gesprek met 2e voorsteller
  4. Het omroepen van je naam in alle loges in Nederland
  5. Gesprek met de voorzitter van de loge
  6. Het schrijven van een levensbeschrijving en het beantwoorden van een vragenlijst
  7. Het bespreken van de levensbeschrijving met de commissie van onderzoek van de loge
  8. Bespreking verslag van de commissie van onderzoek in de loge en stemming over de aanneming
  9. Goedkeuring door het Hoofdbestuur van onze Orde
  10. Inwijding

Deze procedure duurt 6 a 12 maanden, natuurlijk ook afhankelijk van je eigen snelheid. Je bent zelf regisseur over je eigen procedure. Dat wil zeggen dat je zelf zoveel tijd als je nodig hebt voor elke stap en dat je zelf bepaalt wanneer het tijd is voor een volgende stap. Deze procedure vergt nogal wat tijd, maar de keuze om vrijmetselaar te worden, dient weloverwogen te zijn, omdat je normaliter een besluit neemt dat voor de rest van je leven van belang is.