Nos Vinxit Libertas

De sfeer
Onze loge verkeert in een ontwikkelingsfase. Jarenlang bleef het ledental hetzelfde of liep terug. Er is nu een opgaande lijn in de aanwas van nieuwe leden met verschillende beroepsachtergronden, etnische afkomst en geestelijke richting. Ondanks dat willen we geen al te grote loge worden. Ook de gemiddelde leeftijd is aan het dalen. De door de buitenwereld aan vrijmetselaars toegeschreven geheimzinnigheid proberen we zo goed mogelijk van onze loge te ontdoen.

De sfeer binnen de loge is vriendschappelijk en openhartig. Ieder lid geeft de ander ruimte om zijn gedachten te formuleren en aan zijn eigen ontwikkeling te werken. Wij proberen in het jaarprogramma aan te sluiten bij maatschappelijke en geestelijke onderwerpen in samenhang met maçonnieke aspecten.

De leeftijd van onze leden loopt van midden twintig tot ver over de tachtig jaar. Naast een aantal twintigers, is er ook een groot aantal dertigers lid. Er moet worden aangetekend dat er slechts zelden een ouder lid bedankt voor het lidmaatschap ook al kan hij de bijeenkomsten niet meer bezoeken. De meeste leden die de loge-avonden bezoeken (zo’n 20 à 30 gemiddeld per avond) staan midden in hun werkzame leven. Tijdens de logeavonden blijkt leeftijd nauwelijks een rol te spelen bij de uitwisseling van gedachten.

Als beroepen van onze leden zijn te noemen o.a.: docentgeschiedenis, beleidsmedewerker-volksgezondheid, technicus, register accountant, jurist, horeca-ondernemer,ambtenaar, makelaar, bouwkundige, architect, psycholoog, automatiseerder, tandarts, ontwikkelingswerker, film- en tv-producent. De leden wonen voor het merendeel in Amsterdam, maar er zijn er ook van buiten de stad, van halverwege Noord-Holland tot in het Gooi.