De orde

ORDE VAN VRIJMETSELAREN

ONDER HET GROOTOOSTEN DER NEDERLANDEN

Opgericht 26 december 1756

In 1734 werd de eerste Nederlandse loge gevormd. In 1756 besloten elf loges tot hechte samenwerking. Een verband dat er nog steeds is: de ‘Orde van vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden’. De term Grootoosten wordt ook gehanteerd voor de vergadering van afgevaardigden van de loges in Nederland en vertegenwoordigers van overzeese loges. Deze vergadering is het hoogste wetgevende college in de Orde. In principe is er elk jaar een Grootoosten, dat gehouden wordt op de zaterdag voor of na 21 juni, in de Jaarbeurs in Utrecht. In sommige gevallen komt het Grootoosten in buitengewone zitting bijeen, met name als het gaat om het aanbrengen van wijzigingen in de statuten en de Ordegrondwet.

Er zijn nu in Nederland 146 loges in 80 plaatsen en de Orde telt zo’n 6.000 leden. De loges op Aruba en de Antillen, in Suriname, Zimbabwe en 1 loge in Zuid Afrika behoren vanouds ook tot onze Nederlandse Orde. In de hele wereld zijn ongeveer 5 miljoen vrijmetselaren.

Op de bouwplaats van kathedralen, kastelen, kerken, paleizen en andere stenen gebouwen werd er al gewerkt in ‘lodges’: de werkplaats van de steenhouwer. Deze ‘lodges’ gelden als voorbeeld voor de moderne loge: de werkplaats waar de vrijmetselaar tegenwoordig zijn ‘werk’ doet.

In de loge wordt getracht, door gebruik te maken van inwijdingen, bij alle aanwezigen een bewustwordings-proces op gang te brengen of aan te moedigen.

Binnen het Grootoosten zijn diverse commissies en instanties aanwezig waarvan de behandeling op deze website niet direct van belang zijn.