ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

U als belastingbetaler, donateur en/of begunstigde heeft er belang bij dat u inzicht krijgt in het functioneren van een ANBI goed doel. Het gaat dus om informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector. De verstrekking van die informatie via internet is vanaf 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Om de ANBI status te krijgen moet de ANBI in het bezit zijn van een beleidsplan en haar financiële verslaglegging op een bepaalde vastleggen. Vanaf 2014 moet deze informatie ook openbaar gemaakt worden (Publicatieverplichting). Deze informatie moet u gratis via internet ter beschikking worden gesteld. Op https://anbi.nl  kunt u informatie terugvinden die ANBI goede doelen moeten publiceren.

U vindt de ANBI informatie over onze loge bij het menu NVL-Fonds en VVF